Hier wordt niet gezocht naar een methode om de liefde te vangen met wiskunde, zeg maar de wiskunde voor de liefde, maar hier willen we de liefde voor wiskunde bereiken. Hier zijn we op zoek naar de oorsprong. Daar waar de leerling geraakt wordt, waar een kiem wordt gezaaid voor nieuwe wiskundigen, nieuwe getallengekken en formulebouwers.